UMSA po polsku

Intro

Wyjątkowa okazja do globalnej debaty całkowicie w formule on-line na temat mobilności i inteligentnego starzenia się z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli miast, biznesu i wszystkich tych, którzy chcą starzeć się mądrzej. Jest to bardzo rzadko spotykana konfiguracja tych dwóch, jakże istotnych w ostatnich czasach kwestii. Najnowsze badania, trendy i case study z całego świata. Zapraszamy do skorzystania z globalnej wiedzy, doświadczenia, dostępu do wybranych rynków i nowych możliwości współpracy.

Misja Urban Mobility and Smart Ageing

 • Wspólne podnoszenie świadomości i wrażliwości w tematach związanych z największymi wyzwaniami najbliższej przyszłości: rozwój miast, mobilność oraz inteligentne i zdrowe starzenie się
 • Dostęp do najnowszych badań, które pomagają tworzyć strategie odpowiadające wyzwaniom
 • Promocja innowacyjnych produktów i rozwiązań
 • Tworzenie przestrzeni dla innowacji – odwiedź UMSA Startup Village
 • Integracja środowiska ekspertów, instytucji publicznych, podmiotów biznesowych oraz samych seniorów

Koncepcja UMSA

Mobilność stała się dziś jednym z kluczowych problemów w społeczeństwie. Problemy środowiskowe i skutki pandemii prowadzą do zmian w transporcie oraz jakości życia społeczności miejskich. Jednocześnie wyzwanie związane ze starzeniem się wywiera głęboki wpływ na tkankę społeczną miast.

Do 2030 r. we wszystkich głównych ośrodkach miejskich należących do OECD nastąpi gwałtowny wzrost liczby osób starszych – udział osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie z 30% do 39%. Po raz pierwszy w historii do 2045 roku osoby starsze staną się największą grupą wiekową.

Globalne starzenie się populacji miejskich wymaga zastosowania rozwiązań, które odpowiadają na ten trend. Miasta będą musiały dostosować i opracować szereg krótko- i długoterminowych strategii integrujących technologie wspomagające osoby starsze.

Wszystkie te wyzwania wpływają na działania oraz zaangażowanie rządu, instytucji publicznych i społeczeństwa, jak również ośrodków badań i rozwoju oraz świata biznesu.

Wychodząc naprzeciw nowej rzeczywistości związanej z COVID-19 i jej konsekwencjom dla przemysłu spotkań organizatorzy stworzyli platformę w postaci konferencji Urban Mobility and Smart Aging otwierającej drzwi do nowoczesnej wymiany wiedzy i doświadczenia, w tym interdyscyplinarnych badań, innowacji jak również strategii biznesowych i samorządowych.

Przy wsparciu wielu międzynarodowych partnerów merytorycznych organizatorzy zapraszają znanych w środowisku naukowym prelegentów, a także międzynarodowych ekspertów branżowych do wygłoszenia prezentacji związanych z tematami paneli UMSA.

Wyśmienita okazja do debaty na temat mobilności w mieście i kwestii starzenia się w odpowiednim kontekście, we właściwym miejscu i czasie. Z niecierpliwością oczekujemy Państwa udziału!

Temat i format konferencji

W ciągu trzech dni będziemy poruszać aktualne tematy i wyzwania, jakie stoją przed miastami, społeczeństwami i specjalistami, którzy projektują infrastrukturę oraz rozwiązania biznesowe w dziedzinach mobilności i inteligentnego starzenia się. Formuła konferencji obejmuje nie tylko panele, ale także warsztaty, studia przypadków i sesje kokreacyjne. Spotkaniu towarzyszyć będzie Wirtualna Wystawa oraz Start-up Village z różnego rodzaju możliwościami nawiązania międzynarodowych kontaktów. Istotną częścią UMSA jest również Forum Miejskie, w czasie którego oddamy głos miastom – centrom cywilizacyjnego postępu. To one muszą stawić czoła dwóm wyraźnym trendom: migracji z obszarów wiejskich do miast oraz starzejącemu się społeczeństwu. Najbardziej aktualny kształt z udziałem wybranych międzynarodowych ekspertów można śledzić w zakładce program.

Do kogo skierowany jest projekt UMSA

 • eksperci
 • naukowcy
 • instytucje rządowe i publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • miasta
 • urbaniści
 • seniorzy
 • biznes
 • wszyscy dostrzegający potrzebę tworzenia rozwiązań odpowiadających wyzwaniom rozwijających się miast i starzejącego się społeczeństwa.

Tematy paneli konferencyjnych

 1. Aktywne i współdzielone rozwiązania w zakresie mobilności dla miast przyjaznych seniorom /
  Active and shared mobility solutions for age-friendly cities
 2. Oparte na technologii zdrowe starzenie się w środowisku miejskim / 
  Technology-based healthy ageing in urban environment
 3. Mikromobilność, dostępność i transport autonomiczny /
  Future micromobility, improved accessibility and autonomous transportation
 4. Innowacje w bezpiecznych i przyjaznych dla osób starszych społecznościach /
  Innovation in safe and age-friendly communities
 5. Nowa rzeczywistość „New normal” dla miejskiej polityki senioralnej w czasach post-COVID-19 /
  Urban ‘new normal’ and senior citizens beyond COVID-19

Tematy sesji równoległych

 1. Przyszłe wzorce dla społeczności przyjaznych osobom starszym
 2. Rozwiązania ICT dla inteligentnej integracji społecznej
 3. Technologie m-Health i e-Health w miejscu zamieszkania: narzędzia, korzyści, ograniczenia
 4. Logistyka miejska i infrastruktura cyfrowa
 5. Innowacje i ulepszenia w dostępności
 6. Mieszkania na całe życie i projektowanie urbanistyczne
 7. Wioski emerytów w ośrodkach miejskich
 8. Poprawa warunków życia a zagrożenia pandemiczne
 9. Strategie dla rozwoju miast w erze post-COVID-19
 10. Europejski postęp w rozwoju miast przyjaznych seniorom (studia przypadków / sympozja)

City Forum – Forum Miejskie

22.04.2021
1. Innovations and improvements in accessibility – Innowacje i usprawnienia w dostępności

23.04.2021
2. Smart ageing in modern communities – Inteligentne starzenie się w nowoczesnych społecznościach

Pozostały pytania?

Skontaktuj się z nami info@umsa.live

Honorary Patronages

City Partners

Content Partners

Media Partners